Včelí stráž - "Děláme do včel"

PLÁSTEČKOVÝ MED

13.07.2008 17:20

PLÁSTEČKOVÝ MED - KE ŽVÝKÁNÍ


Pro uložení tohoto produktu jsou použity výlisky z plastů a mezistěna, vyrobená z potravinářského vosku. Buňka s plástečkovým medem je uložena v plastovém obalu, po jehož otevření se z buňky vykrajují kousky plástečku, které se žvýkají. Včelí vosk se nepolyká.

Tento produkt v plastovém provedení je schválen Hlavním hygienikem ČR dle normy PN Hajdamach 1/96 pod zn. HEM-3531-12.7.01/19376, které nelze použít pro jiné provedení.

Plástečkový med obsahuje:

 • Včelí vosk - panenský - potravinářský
 • Med
 • Pylová zrna
 • Propolis

Aby byl produkt zdravotně nezávadný jsou použity potravinářské materiály (především potravinářský včelí vosk) a dodávány jako sada.

Sada se skládá z buňky, mezistěny, obalu na plásteček a dvou etiket. Žlutá etiketa s označením produktu a etiketa bílá, na které je uvedeno datum snůšky, minimální trvanlivost, minimální hmotnost, schvalovací číslo a jméno včelaře, který bude sady plnit. Tyto sady jsou zasílány poštou na dobírku, včetně podnikové normy.

Na tomto místě je třeba si vysvětlit pojem potravinářský včelí vosk. Za potravinářský vosk je považován takový vosk, který vznikl vyvařením panenského díla (tj. díla - tzv. divočiny, tzn. bez použití mezistěn, které bylo zakladeno maximálně jednou). Takové panenské dílo vykupuje pouze VÚVč Dol spol. s r.o., čímž se zvyšuje záruka původu vosku. Zda-li jde o vosk panenský bez použití mezistěn či nikoliv, lze totiž bezpečně poznat do doby, než je dílo vytaveno. Teato nepřímá kontrola hygienické nezávadnosti vosku je nejlevnějím způsobem. Chemická analýzy by výrazně zvyšovala cenu produktu! V souvislosti s varroázou včel způsobenou parazitujícím roztočem Varroa destructor se totiž po snůšce (tj. v období, kdy ve včelstvech již není stavební pud) používají léčiva (akaricidy), které se vkládají přímo do úlu a kontaminují včelí vosk, protože jsou převážně v tucích rozpustné. Mezistěny pro produkci plástečkového medu proto musejí být vyrobeny z takového včelího vosku, který nemohl přijít do styku se zmíněnými léčivy - tj. potravinářského včelího vosku. Je totiž nepřípustné žvýkat vosk s reziduji účinných látek léčiv.

 

Buňka má uvnitř osazení na které se vložená mezistěna z potravinářského vosku dorazí.

Před vložením mezistěny z potravinářského vosku do buňky, je dobré ji dát do mrazničky nebo lednice. Mezistěna vlivem chladu nepatrně zmenší a tím lépe zapadne do sedla plastové buňky.

Buňky s mezistěnou vkládáme do rámků. Na snímku jsou tři druhy rámků. Zadní rámek je vhodný pro umístění nad plodiště a je složen ze dvou částí. Spodní část slouží jako běžný rámek, horní část s 5 plástečky se dá vyjmout. Na plodiště je pak třeba přidat nízký nástavek. Vznikne tak plodiště zvýšené o plástečky. Zde se produkce plástečků zajišťuje nejlépe a bez větších komplikací. Po snůšce se plástečky vyjmou a nechá se postavit divočina, na níž se zimuje. Prostřední rámek je míry 39 x 24cm. Přední je do nízkého nástavku. Plastové buňky je možné použít po úpravě do všech typů a měr rámků.

Rámek do plodiště se skládá ze dvou dílů. Spodní díl je určen k plodování a má rozměr 39x24 a je opatřen dvěma úhelníky, které se dají posunout nahoru a tím se získá prostor na další rámek, v němž je umístěno 5 plástečků. Ovšem, je třeba respektovat polohu rámku v plodišti a snůškové období. V době největšího rozvoje včelstev, při nevhodné poloze rámku v plodišti, může dojít k zakladení plástečků matkou, což je nepřípustné. Vše je otázkou praxe.

Zde je původní rámek 39 x 24cm. Mezi včelaři je mnoho rámků této míry, ale každý má jiný rozměr, jelikož se měří světlost a ne venkovní míra. Aby se nemusely používat dřevěné výplně, jak je vidět na snímku, je dobré rámek snížit cca o 1 cm a tím se sníží jak náklady, tak pracnost. Rozměr buňky je kompromis, to je třeba brát v úvahu a tomu přizpůsobit rámky. Tento fakt znovu upozorňuje na nutnost jednotnosti alespoň jedné rámkové míry (tj. jeho délky).

Pohled na nízký nástavek, kde je v jednom nízkém rámku 5 kusů plástečků. Tyto plástěčky umísťujeme nejlépe nad plodiště (těsně nad mateří mřížku), kde včely za silné snůšky postaví dílo a zanesou jej medem velmi rychle.

Základem úspěšné produkce plástečkového medu je chov silných včelstev (při otevření úlu musejí včely doslova přetékat z úlu) a silná snůška.

Mezi rámky je vhodné vkládat ocelové plechy s otvory 8 až 10mm, nebo pletivo, s mezerou mezi plástečkem a plechem 8-10mm. V tomto případě včely neprostavují můstky, jak je to běžné mezi plásty a tím se vyloučí poškození plástečků při vyjmutí z nástavku a potřeba jejich opětovného vložení do včel k opravě.

Při produkci plástečkového medu je dobré vyloučit používání mezerníků a používat hřebeny, jak je vidět na snímku. Mezerníky při vyjímání rámků z nástavků mohou plástečky znehodnotit tím, že poruší jejich zavíčkování. Hřebeny mohou nahradit profilované boční loučky známé v úlech typu Langstroth.

Tento nástavek, ve kterém je izolátor se dvěma rámky pro matku a zbytek je doplněn rámky s plástečky, se dá využít pro smetenec. Do nástavku smeteme mladušky a do izolátoru vložíme rámky s pylem a mladou matku. Prosakovacím krmítkem podáváme roztok medu a vody v poměru 2:1. Tímto způsobem se dá produkovat plástečkový med od jara až do podletí, nezávisle na snůšce.

Během snůšky kontrolujeme stavbu a zavíčkování plástečků. Pokud je větší část plástečků zavíčkovaná, plástečky z rámku vyjmeme a rámek doplníme. Vyjmuté plástečky necháme včelami očistit a až po té je vkládáme do obalu. Je možné plástečky k očistění na večer položit na česno, ale pozor na loupež. Další možnost bude zmíněna později.

Nedodělané plástečky vložíme opět do rámků a vrátíme do včelstev. Není dobré očekávat, že včely plástečky současně vystaví, zanesou medem a zavíčkují. Včely vždy obsedají nástavek od jedné strany a právě na této straně je největší aktivita. To samé platí u rámku, ale od shora dolů. Pokud se hotové plástečky včas neodstraní, včely mezi nimi stavějí můstky.

Když skončí snůška a nejsou plástečky dodělány, jsou dvě možnosti:

 

 

 • a) nechat plástečky v medníku, včely je během krátké doby vyčistí a nasadí se na jaře znovu,
 • b)krmit med s vodou v poměru 2:1.

  Ohřívání medu při jeho ztekucování způsobuje snížení některých jeho kvalitativních parametrů. Proto vytočený květový med je lépe pastovat pomocí míchadla v konvi. Dle potřeby jej pak rozpustit ve studené vodě a krmit.

  Pro názornost je míchadlo rozebráno. Do dna konve je vyvrtán otvor, ve kterém je kluzné ložisko s miskou. Ta slouží k lepšímu nasazení míchadla do plné konve s medem. V míchadle je vyvrtán otvor, ve kterém je naražen hrot se špičkou. Tento hrot se pohybuje v kluzném ložisku. Použitý materiál je z nerezu. Pohon od medometu slouží k otáčení míchadla. Kolíky v míchadle jsou umístěny mimo střed, aby byl lepší záběr. Hrdlo konve je užší než její těleso.

  Snímek ukazuje rám s výkluzy, který slouží k odvčelení medníků před vytáčením medu. Když výkluz vyměníme za sítko pod prosakovací víčko, můžeme podávat medný roztok ve 4 litrových lahvích. Tudíž, po snůšce na nedodělaný nástavek s plástečky nasadíme upravený rám s výkluzem a sítkem. Na sítko postavíme láhev s roztokem medu a vody, nasadíme prázdný nástavek se stříškou a vše opakujeme jako při snůšce.

  Deska s výkluzy se dá použít i pro očistění vyjmutých plástečků z rámků, před jejich vložením do obalu. Výkluzy nasadíme na kterékoliv včelstvo. Nasadíme nástavek a na desku s výkluzy položíme plástečky. Potom jeden výkluz posuneme tak, aby vznikl malý prostor, kterým se včely dostanou k plástečkům. Během krátké doby jsou plástečky očistěny. Při kontrole a zjištění, že je hotovo, výkluz vrátíme do otvoru. Buď necháme včely odejít výkluzem do úlu, což je pomalejší a méně pracná možnost, nebo plástečky vybíráme a trhnutím je zbavíme včel. Očistit plástečky je nutné. Při jejich vyjímaní totiž dochází k jejich polepení medem, který vytekl z poškozených okrajových buněk.

  Plástečky které včely nedodělají a začíná podletí, se dají vyčistit způsobem jak je popsán na dokumentu 17. Je dobré plástečky namočit do vody, aby byl med řidší. Vyčistění potom trvá kratší dobu. Včelstvu přidáme zásoby a postavené plástečky máme připravené na jaro.

  Na snímku jsou jednotlivé zatím jen vystavěné vyčištěné plástečky umístěny v paletě, která slouží k uskladnění a transportu. Na jaře se buňky vloží do rámků. Při vkládání je třeba respektovat sklon buněk v plástu. Buňky jsou stavěny lehce nahoru. To znamená, že osy dvou protilehlých buňěk svírají nad sebou ostrý úhel a nikoliv úhel přímý. Rámky se vkládají do včelstev při nasazování medníků.

  Plástečkový med je dodáván do obchodů v paletách. Pro vystavení slouží stojánky na jeden kus. Plástečky je dobré skladovat v poloze, ve které jsou i v úle, tj. svisle a okolo svislé osy neotočené. Není vhodné je pokládat naležato.

  Připraveno k expedici

  Hotové plástečky je třeba chránit před napadením zavíječi:

 • zavíječ voskový(Galleria mellonella)
 • zavíječ malý (Achroia grisella)

  Napadení se projeví nejpozději do dvou měsíců u cca 1% produkce. Tomu lze předejít zamrazením plástečků po dobu dvou dnů. Po rozmrazení a oschnutí plástečky vkládáme do obalu. Na snímku je vidět napadený plásteček.

  Na závěr

  Plástečkový med je zařazen v 5% sazbě DPH, jako přírodní med v celním sazebníku. Číslo závazné informace 672/1997 Generální ředitelství cel ČR.

  Zkoušení zdravotní nezávadnosti: Vzorky v požadovaném množství Okresní veterinární správou se zasílají na rozbor do Státního veterinárního ústavu, na základě něhož se vydává povolení k prodeji v obchodní síti.

  Doporučená cena za jeden plásteček je 40Kč v přímém prodeji od včelaře.

  Objednávky na sady je dobré zasílat do konce roku, aby bylo dost času na přípravu a zaslání. Protože jde o sezónní zboží, výlisky se dělají na celý rok dle objednávek. Objednávky je třeba podávat v počtu 20ks. a jejich násobky, což znamená 20, 40, 60, 80, 100ks. atd. Tyto počty jsou odvozeny od nejmenšího možného počtu natištěných etiket (20ks). Každý včelař má na etiketě vytištěné své jméno.

  Kontakt:

  Hajdamach Pavel
  Podlesí 3
  678 01 Blansko

  Tel: 516 413 996
  E-mail: hajdamach@cmail.cz
  URL:
  www.cmail.cz/hajdamach

 •  

   

   

  Kontakt

  VČELÍ STRÁŽ, z.s.

  vcelistraz@seznam.cz

  Čs. legií 1874
  269 01 Rakovník

  IČ:227 30 885

  +420 604 739 121

  Vyhledávání

  Anketa

  Pro jaký typ CERTIFIKÁTU by jste se rozhodli pokud byste chtěli podpořit projekt SKUTEČNÝ DÁREK, který organizuje spolek ČLOVĚK V TÍSNI?

  © 2008 Všechna práva vyhrazena - VČELÍ STRÁŽ,z.s., Vladislavova 248, Rakovník 269 01, vcelistraz@seznam.cz

  Vytvořeno službou Webnode