Včelí stráž - "Děláme do včel"

HMYZÍ HOTELY 2024

Obsah obrázku jízdní kolo, Písmo, design, typografie

Popis byl vytvořen automaticky SOUTĚŽ „HMYZÍ HOTEL“

Tato soutěž je zaměřena na jednotlivce a kolektivy, kteří si uvědomují potřebu a význam včel samotářek pro zachování biodiverzity v krajině. Rozhodli se proto vytvářet vhodné podmínky     a prostředí pro vývoj nových generací těchto užitečných a u mnoha rostlin nenahraditelných opylovatelů. Všude jsou místa, která by potřebovala tento druh hmyzích opylovatelů, ale ti zde již nemají prostory vhodné pro vývoj svých potomků. Tvorba a péče o „HMYZÍ HOTELY“ je zároveň vynikajícím edukativním prostředkem pro výchovu a vzdělávání dětí, mládeže ale i laické veřejnosti v oblasti znalostí o hmyzích opylovatelích. Vytvoření nového (nebo trvalá péče o stávající) „HMYZÍ HOTEL“ bude vstupenkou do této soutěže.

 TÉMA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:

  • Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci (kolektivy), kteří vytvořili nový „HMYZÍ HOTEL“, nebo se systematicky starají o „HMYZÍ HOTEL“ jimi již dříve vyrobený. Sledovaným obdobím je 1. 9. 2023 až 31.8.2024.

ZÁKLADNÍ KATEGORIE:

JEDNOTLIVCI – do soutěže může každá soutěžící fyzická osoba zaslat libovolný počet soutěžních „HMYZÍCH HOTELŮ“. Každý HH bude soutěžit samostatně.

KOLEKTIVY – do soutěže může každá soutěžící právnická osoba zaslat libovolný počet soutěžních „HMYZÍCH HOTELŮ“. Každý HH bude soutěžit samostatně.

Celkově se tak bude soutěžit ve dvou samostatně vyhodnocovaných kategoriích.

Vyhodnocení bude realizovat skupina (3-5 osob) tvořená odborníky na hmyzí opylovatelé. Z každé ze 2 kategorií vybere porota 3 nejzdařilejší HH. Zároveň bude v každé ze 2 kategorií    z „neumístěných“ HH VYLOSOVÁN jeden HH tak, aby šanci na ocenění měli všichni soutěžící bez ohledu na umístění svého HH.  

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

  • Fotografii soutěžního HH zasílejte na adresu mailovou adresu vcelistraz@email.cz  nejpozději do neděle 10. července 2024. Fotografie zasílejte ve formátu JPEg.
  • Soutěžní fotografie slouží pro vzdělávací a propagační aktivity spolku VČELÍ STRÁŽ,z.s. a autor souhlasí s jejich případným vystavením a zveřejněním včetně uvedení jména.
  • Vyhlášení výsledků soutěže dojde nejpozději v říjnu 2024. Každý soutěžící obdrží od organizátorů soutěže pěkný dárek bez ohledu na umístění v soutěži.

 

  • ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE: Celostátní spolek VČELÍ STRÁŽ,z.s., IČ:22730885, adresa sídla – Čsl. Legií 1874, Rakovník 269 01, kontaktní osoba – Jiří Cafourek (předseda), mobil +420 604 739 121.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena - VČELÍ STRÁŽ,z.s., Vladislavova 248, Rakovník 269 01, vcelistraz@seznam.cz

Vytvořeno službou Webnode